Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A honlap (a medicell weboldal szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

A Medicell Hungary Kft. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése a Medicell Hungary Kft.  szellemi tulajdona, szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Medicell Hungary Kft.  kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A Medicell Hungary Kft.  előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Információk

A Medicell Hungary Kft.  weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Medicell Hungary Kft.  felelősséget nem vállal.

A Medicell Hungary Kft.  nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A weboldal fejlesztését és üzemeltetését a Usernet végzi. Bármilyen hibát, problémát tapasztal, kérjük jelezze felénk.

A személyes adatok védelme

A Medicell Hungary Kft.  bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Medicell Hungary Kft. -hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Medicell Hungary Kft.  - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.
A Medicell Hungary Kft.  az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel. 
A Medicell Hungary Kft.  az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.